Kayıtlar

Almanca ve İngilizce Anlamları Farklı Olan Aynı Kelimeler

die Angel Almanca: balık oltası İngilizce: melek
Almanca melekder Engel die Art Almanca: tür, çeşit İngilizce: sanat
Almanca sanat: die Kunst das Bad Almanca: banyo İngilizce: kötü
Almanca kötü: schlecht, böse, mies bald Almanca: yakında İngilizce: kel, saçsız
Almanca kel: kahl, glatzköpfig
das Boot Almanca: tekne, bot, sandal İngilizce: çizme
Almanca çizme: der Steifel, der Boot

En sık kullanılan 500 Almanca Kelime

1. der / die / das (belirtili zamir) İngilizce the; (işaret zamiri)  bu, şu; (ilgi zamiri) ki
2. und (bağlaç) ve
3. sein (fiil) olmak; (Perfekt zamanda yardımcı fiil)
4. in (edat) içinde, içine [ayrıca: im-ın içinde]
5. ein (belgisiz zamir) bir, biri; (zamir) bir

C++ Dersleri

Resim
Bu video serisinde hız ve performansı nedeniyle sıklıkla kullanılan C++ programlama dilinin ve hazır kütüphanelerindeki fonksiyonların kullanımları yer alacak. C dilinin yeni ve nesne yönelimli sürümü olan C++ ile C programlarının kodları da büyük ihtimalle sorunsuz çalışacaktır.

C Dersleri

Resim
Kendisinden sonra üretilen bir çok programlama dilinin temellerini oluşturmuş bir sistem dili olan C programlama dilini ve bu dilin hazır tanımlı kütüphanelerini kullanmayı öğretmeyi amaçladığım video ders listesidir.

C ile Dosya Şifreleyici Yapımı

Resim
Elektronik cihazlarda bulunan tüm veriler baytlardan oluşur. Bayt dediğimiz şey aslında cihaz belleğinde yer kaplayan 0 - 255 arası sayılardır. Bu yazıda bayt kavramını detaylı olarak açıklayarak basit veri şifreleme mantığını anlatmaya çalışacağım.

CSS ile Yüksekliği 100% Olarak Ayarlamak

HTML sayfaları tasarlarken sabit genişlikler belirtmek için pixel anlamında px birimini kullanırız. Bazen bir katmanın içinde bulunduğu katmanı tamamen doldurması gerekebilir. Genişlik (width) için bir değer belirtmediğinizde div, section, p gibi elemanlar içinde bulunduğu katmanın genişliği kadar genişliğe sahiptir.

Bootstrap ile Web Tasarım

Aslında bu yazıda detaylı olarak CSS hakkında bir şeyler yazmayı düşünüyordum fakat öncelikle en az çabayla en verimli şekilde çalışabileceğiniz Bootstrap sistemini öğrenmek daha akıllıca olabilir. Bootstrap önceden tanımlanmış CSS stillerini içeren bir front-end web yazılım geliştirme yardımcısıdır. JQuery ile birlikte kullanılır.