Kayıtlar

Almanca Kişi Zamirleri - İyelik Zamirleri (Personalpronomen - Possesivpronomen)

Almanca kişi zamirleri (Personalpronomen) ve iyelik zamirleri (Possesivpronomen) aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örnek cümleler tablonun altındadır.

Almanca Mevsimler - Aylar - Haftanın Günleri (Jahreszeiten - Monate - Wochentage)

Bu yazıda Almanca mevsimler, aylar ve haftanın günleri Türkçe karşılıkları ile birlikte verilmiş ve örnek cümlelerle kullanılış biçimleri gösterilmiştir.

Almanca Modalverben

Modalverben (tarz eylemler / niteleme eylemleri) diğer fiillerle beraber kullanılarak fiile -e bilmek, -meli/malı gibi anlamlar verebildiği gibi; hoşlanmak, sevmek, istemek anlamını da verebilir. Aşağıdaki tabloda bu fiiller anlamlarıyla birlikte verilmiştir.

Almanca Temel Konular

Bu yazıda Almanca dersinin temel konuları olan selamlaşma ve vedalaşma ifadelerine, artikel kavramına ve artikel çekimlerine (ismin halleri), kişi zamirlerine, sıfat çekimlerine ve sayılara yer verilmiştir.

Almanca Harflerin Okunuşları

Alfabe (Das Alphabet) Almancanın toplam 30 harfi vardır. Aşağıdaki tabloda bu harflerin tümü ve okunuşları verilmiştir. Türkçe örnek sütununda koyu yazılan harfin okunuşu, Almanca harfin okunuşudur.

Almanca ve İngilizce Anlamları Farklı Olan Aynı Kelimeler

die Angel Almanca: balık oltası İngilizce: melek
Almanca melekder Engel die Art Almanca: tür, çeşit İngilizce: sanat
Almanca sanat: die Kunst das Bad Almanca: banyo İngilizce: kötü
Almanca kötü: schlecht, böse, mies bald Almanca: yakında İngilizce: kel, saçsız
Almanca kel: kahl, glatzköpfig
das Boot Almanca: tekne, bot, sandal İngilizce: çizme
Almanca çizme: der Steifel, der Boot

En sık kullanılan 500 Almanca Kelime

1. der / die / das (belirtili zamir) İngilizce the; (işaret zamiri)  bu, şu; (ilgi zamiri) ki
2. und (bağlaç) ve
3. sein (fiil) olmak; (Perfekt zamanda yardımcı fiil)
4. in (edat) içinde, içine [ayrıca: im-ın içinde]
5. ein (belgisiz zamir) bir, biri; (zamir) bir