Kayıtlar

Almanca Harflerin Okunuşları

Alfabe (Das Alphabet) Almancanın toplam 30 harfi vardır.

Harf Okunuş Türkçe Örnek Almanca Örnek A a a bal Hallo (merhaba), Tag (gün), auf (üzerinde) B b be ben Bitte (lütfen), Ebene (ova) C c se / k sen / kafe Celsius (sıcaklık birimi), Café (kafe) (yalnızca yabancı sözcükler c ile başlar) D d de demir Danke (teşekkürler), Ende (son) E e e / ı kedi / yarın Ebene (ova), Katze (kedi) F f ef efendi fahren (sürmek / gitmek), fliegen (uçmak), Luft (hava) G g

Almanca ve İngilizce Anlamları Farklı Olan Aynı Kelimeler

die Angel Almanca: balık oltası İngilizce: melek
Almanca melekder Engel die Art Almanca: tür, çeşit İngilizce: sanat
Almanca sanat: die Kunst das Bad Almanca: banyo İngilizce: kötü
Almanca kötü: schlecht, böse, mies bald Almanca: yakında İngilizce: kel, saçsız
Almanca kel: kahl, glatzköpfig
das Boot Almanca: tekne, bot, sandal İngilizce: çizme
Almanca çizme: der Steifel, der Boot

En sık kullanılan 500 Almanca Kelime

1. der / die / das (belirtili zamir) İngilizce the; (işaret zamiri)  bu, şu; (ilgi zamiri) ki
2. und (bağlaç) ve
3. sein (fiil) olmak; (Perfekt zamanda yardımcı fiil)
4. in (edat) içinde, içine [ayrıca: im-ın içinde]
5. ein (belgisiz zamir) bir, biri; (zamir) bir

Almanca - Edatlı Sıfatlar - Adjektive mit Präpositionen

Almanca'da bazı edat-sıfat grupları birlikte kullanılırlar.

Almanca - Edatlı Fiiller - Verben mit Präpositionen

Bazı fiiller belli edatlarla birlikte kullanılırlar. Bu edatlardan sonra kullanılan isimler yine fiil-edat grubuna göre çekimlenmek zorundadırlar. Bu çekim fiile göre Akkusativ veya Dativ hal isteyebilir.

Almanca - Nomen-Verb-Verbindungen

Almanca'da bazı isim-fiil grupları bulunur. Bu yapılar kullanılarak bir oluş veya eylem bildirilebilir. Çoğu zaman bu grupların yerine kullanılabilecek fiiller aynı anlamı verecek şekilde kullanılabilir. Eş anlamlı isim-fiil grupları da bulunur.

Almanca - Kasusergänzungen

Almanca'da fiiller cümlede nesnelerin hangi halde (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) olmaları gerektiğine karar verirler. Örneğin fragen (sormak) fiili her zaman Akkusativ nesne ister ve bu fiil kullanıldığı zaman kullanılan nesne her zaman Akkusativ olmak zorundadır. Aşağıdaki listede hangi fiilin hangi nesneleri (hangi sırayla) istediğini görüyorsunuz.