Yayınlar

Almanca Dönüşlü Fiiller (Reflexive Verben)

Eylemi gerçekleştiren özne bu eylemden kendisi etkileniyorsa bu duruma dönüşlü çatı - birden fazla özne arasında gerçekleşen bir eylem ise işteş çatı denir. Almanca'da dönüşlü çatı (Reflexive Verben) ile cümle kurulurken sich dönüşlü zamiri kullanılır.

Almanca Kişi Zamirleri - İyelik Zamirleri (Personalpronomen - Possesivpronomen)

Almanca kişi zamirleri (Personalpronomen) ve iyelik zamirleri (Possesivpronomen) aşağıdaki tabloda verilmiştir. Örnek cümleler tablonun altındadır.

Almanca Mevsimler - Aylar - Haftanın Günleri (Jahreszeiten - Monate - Wochentage)

Bu yazıda Almanca mevsimler, aylar ve haftanın günleri Türkçe karşılıkları ile birlikte verilmiş ve örnek cümlelerle kullanılış biçimleri gösterilmiştir.

Almanca Modalverben

Modalverben (tarz eylemler / niteleme eylemleri) diğer fiillerle beraber kullanılarak fiile -e bilmek, -meli/malı gibi anlamlar verebildiği gibi; hoşlanmak, sevmek, istemek anlamını da verebilir. Aşağıdaki tabloda bu fiiller anlamlarıyla birlikte verilmiştir.

Almanca Temel Konular

Bu yazıda Almanca dersinin temel konuları olan selamlaşma ve vedalaşma ifadelerine, artikel kavramına ve artikel çekimlerine (ismin halleri), kişi zamirlerine, sıfat çekimlerine ve sayılara yer verilmiştir.

Almanca Harflerin Okunuşları

Alfabe ( Das Alphabet ) Almancanın toplam 30 harfi vardır. Aşağıdaki tabloda bu harflerin tümü ve okunuşları verilmiştir. Türkçe örnek sütununda koyu yazılan harfin okunuşu, Almanca harfin okunuşudur.

Almanca ve İngilizce Anlamları Farklı Olan Aynı Kelimeler

die Angel Almanca: balık oltası İngilizce: melek Almanca melek :  der Engel die Art Almanca: tür, çeşit İngilizce: sanat Almanca sanat : die Kunst das Bad Almanca: banyo İngilizce: kötü Almanca kötü : schlecht, böse, mies bald Almanca: yakında İngilizce: kel, saçsız Almanca kel : kahl, glatzköpfig das Boot Almanca: tekne, bot, sandal İngilizce: çizme Almanca çizme : der Steifel, der Boot

En sık kullanılan 500 Almanca Kelime

1.  der  /  die  /  das  (belirtili zamir) İngilizce the ; (işaret zamiri)   bu, şu ; (ilgi zamiri)  ki 2.  und  (bağlaç)  ve 3.  sein  (fiil)  olmak ; (Perfekt zamanda yardımcı fiil) 4.  in  (edat)  içinde, içine  [ayrıca:  im   -ın içinde ] 5.  ein  (belgisiz zamir)  bir, biri ; (zamir)  bir

Almanca - Edatlı Sıfatlar - Adjektive mit Präpositionen

Almanca'da bazı edat-sıfat grupları birlikte kullanılırlar.

Almanca - Edatlı Fiiller - Verben mit Präpositionen

Bazı fiiller belli edatlarla birlikte kullanılırlar. Bu edatlardan sonra kullanılan isimler yine fiil-edat grubuna göre çekimlenmek zorundadırlar. Bu çekim fiile göre Akkusativ veya Dativ hal isteyebilir.

Almanca - Nomen-Verb-Verbindungen

Almanca'da bazı isim-fiil grupları bulunur. Bu yapılar kullanılarak bir oluş veya eylem bildirilebilir. Çoğu zaman bu grupların yerine kullanılabilecek fiiller aynı anlamı verecek şekilde kullanılabilir. Eş anlamlı isim-fiil grupları da bulunur.

Almanca - Kasusergänzungen

Almanca'da fiiller cümlede nesnelerin hangi halde (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) olmaları gerektiğine karar verirler. Örneğin fragen (sormak) fiili her zaman Akkusativ nesne ister ve bu fiil kullanıldığı zaman kullanılan nesne her zaman Akkusativ olmak zorundadır. Aşağıdaki listede hangi fiilin hangi nesneleri (hangi sırayla) istediğini görüyorsunuz.